*

electronic printer

A printer that uses electronics to control the printing mechanism, such as a laser printer and certain line printers.

electronic printer
Một máy in vốn dùng diện tử để điều khiển hoạt động in, chẳng hạn một máy in lase và các máy in dòng nhất định.


Published:

PAGE TOP ↑