*

electronic switch

An on/off switch activated by electrical current.

electronic switch
Một nút mở/đóng được hoạt động bằng dòng điện.


Published:

PAGE TOP ↑