*

envelope printer

A printer designed specifically to print names, addresses, and USPS Postnet bar codes on business envelopes. Most envelope printers can print USPS Postnet bar codes. Businesses that use the bar codes receive an attractive discount on postal rates. The use of Postnet bar codes, which are printed on envelopes and automatically read by Postal Service computer equipment, means faster and more accurate delivery of your business correspondence. If you have a laser printer, you may not need an envelope printer because laser printers are are capable of printing Postnet codes. Envelope printers, however, fo a better job of handling high volume printing jobs.

máy in phong bì
Máy in được thiết kế đặc biệt để in tên, địa chỉ, và mã vạch bưu điện US Postal Service lên các phong bì giao dịch kinh doanh. Hầu hết các máy in phong bì đều có thể in mã vạch bưu điện USPS. Dùng mã vạch sẽ được giảm cước phó bưu điên một cách đáng kể, đồng thời việc phân phối thư cho các người nhận cũng chính xác hơn. Nếu bạn đã có một máy in laser, thì có thể bạn không cần đến máy in phong bì, vì máy in laser cũng có thể in được mã vạch bưu điện. Tuy nhiên máy in phong bì in số lương lớn tốt hơn.


Published:

PAGE TOP ↑