*

external hard disk

A hard disk equipped with its own case, cables, and power supply. External hard disks generally cost more than internal hard disks of comparable speed and capacity.

external hard disk
ổ đĩa cứng ngoài
Một loại đĩa cứng có vỏ hộp, dây cáp, và nguồn nuôi riêng của mình. Nói chung ổ đĩa cứng ngoài đắt tiền hơn ổ đĩa cứng trong cùng loại tốc độ và dung lượng.


Published:

PAGE TOP ↑