*

facilities management

The management of a user’s computer installation by an outside organization installation by na outside organization. All operations including systems, programming and the datacenter can be performed by the facilities management organization on the user’s premises.

Sự quản lý tiện ích
Sự quản lý việc cài đăt máy tính của một người sử dụng bởi một tổ chức bên ngòài. Mọi hoạt động bao gồm cả hệ thống, sự lập trình và trung tâm dữ liệu có thể được thực hiện bởi tổ chứ liệu có thể được thực hiện bởi tổ chức quản lý tiện ích ngay tại nơi làm việc sủa người sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑