*

fax board

Fax transmission on an expansion board. It uses software that generates fax signals directly from disk files or the screen and transmits a sharper image than a fax machine, which gets its image by scanning. Incoming faxes are printed on the computer’s printer.

fax board
Sự truyền fax trên một board mởrộng. Nó sử dụng phần mềm phát ra các tín hiệu fax trực tiếp từ các file đĩa hay màn hình truyền một ảnh sắc nét hơn một máy fax, vốn nhận ảnh của nó bằng cách quét. Các bảng fax đến được in trên máy in của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑