*

ferric oxide

An oxidation of iron used in the coating of magnetic disks and tapes.

oxit sắt
Sự ôxy hóa sắt được sử dụng trong lớp phủ của các đĩa và băng từ.


Published:

PAGE TOP ↑