*

file transfer protocol

A communications protocol used to transmit files without loss of data. A file transfer protocol can handle all types of files of files including binary files and ASCII text files. Common examples are Xmodem, Ymodem, Zmodem and Kermit.

Giao thức truyền file
Một giao thức truyền thông được sử dụng để truyền các file mà không làm thất thoát dữ liệu. Một giao thức truyền file có thể xử lý tất cả các kiểu file bao gồm cả các file nhị phân và các file text ASCII. Các ví dụ phổ biến là Xmodem, Ymodem, Zmodem và Kermit.


Published:

PAGE TOP ↑