*

film recorder

A device that takes a 35mm slide picture from a graphics file, which has been created in a CAD, paint or business graphics package. It generates very high resolution, typically 2,000 to 4,000 lines. It typically works by recreating the image on a color wheel onto the film in a standard 35mm camera. Some units provide optional Polaroid camera backs for in stant previewing. Film recorders can be connected to personal computers by plugging in a controller board cabled to the recorder.

Máy quay phim
Một thiết bị chụp một ảnh trượt 35mm từ một file đồ họa đã được tạo trong CAD, một khối ứng dụng vẽ hay đồ họa kinh doanh. Nó tạo độ phân giải rất cao, thường từ 2,000 đến 4,000 dòng. Nó thường hoạt động bằng cách tạo lại ảnh trên một bánh xe màu lên trên tấm phim trong một máy quay 35mm chuẩn. Một số thiết bị cung cấp các phần phía sau máy quay Polaroid tùy ý để xem nhanh trước. Các máy quay phim có thể được nối với các máy tính cá nhân bằng cách cắm vào một board điều khiển đã nối máy quay bằng cáp.


Published:

PAGE TOP ↑