*

flame bait

In an unmoderated computer newsgroup, a posting which contains options that prompt abusive remarks and personal attacks. See flame, flame war, moderated newsgroup, and unmoderated newsgroup.

mồi lửa
Trong một nhóm tin máy tính không ôn hòa, đây là một bức thư chứa đựng các ý kiến mang ý lăng mạ hoặc tấn công cá nhân. Xem flame, flame war, moderated newsgroup, và unmoderated group.


Published:

PAGE TOP ↑