*

flicker

A fluctuating image on a video screen. See interlaced.

Sự nhấp nháy
Một ảnh dao động trên một màn hình video. Xem interlaced.


Published:

PAGE TOP ↑