*

FPGA(Field Programmable Gate Array)

A programmable logic chip with a high density of gates.

FPGA(Field Programmable Gate Array)
Một chip logic có thể lập trình với các cổng có mật độ cao.


Published:

PAGE TOP ↑