*

Freelance Graphics

A presentation graphics program for Windows from Lotus that is also part of Lotus’ SmartSuite set of applications.

Freelance Graphics
Một chương trình đồ họa trình bày sử dụng cho Window của Lotus vốn cũng là thành phần tập hợp của trình ưng dụng SmartSuite của Lotus.


Published:

PAGE TOP ↑