*

gauss

A unit of measurement of magnetic energy.

gauss
Một đơn vị đo năng lượng từ tính.


Published:

PAGE TOP ↑