*

Gbs(Giga Bits per Second)

Same as Gbps.

Gbs(Gigabit trên giây)
Giống như Gbps.


Published:

PAGE TOP ↑