*

Greek text

A block of simulated text or lines used to represent the positioning and point size of text in a designer’s composition of a page.

văn bản Hy Lajp
Một khối văn bản hoặc các đường ngang có tính mô phỏng, thường dùng để đại diện cho việc định vị và cỡ chữ của văn bản trong một thiết kế trang.


Published:

PAGE TOP ↑