*

half height drive

A 5.25″ disk drive that takes up half the vertical space of first-generation drives. It is 15/8″ high by 5.75″ wide.

half height drive
Một ổ đĩa cứng 5.25″ vốn chiếm nửa vùng theo chiều dọc của các ổ dĩa thuộc thế hệ đầu tiên. Nó có kích thước 15/8×5.75 inch.


Published:

PAGE TOP ↑