*

hard card

A hard disk and disk drive controller that are contained on a single plug-in adapter. You easily can add a hard disk to a system using a hard card you just press the adapter into the expansion slot, as you would any’ other adapter.

card cứng
Bộ điều khiển ổ đĩa cứng và ổ đĩa mềm được chứa trên một card điều hợp cám bên trong máy tính. Bạn có thể dễ dàng bổ sung thêm một ổ đĩa cứng cho hệ máy bằng cách dùng một card cứng: bạn nhấn ngay card điều hợp đó vào trong khe cắm mở rộng giống như bất kỳ card điều hợp nào khác.


Published:

PAGE TOP ↑