*

hardware failure

A malfunction within the electronic circuits or electromechanical components(disks, tapes) of a computer system. Contrast with software failure.

Sự cố phần cứng
Một trục trặc trong các mạch điện hoặc các thành phần điện cơ(các đĩa, băng) của một hệ thông máy tính. Trái với software failure.


Published:

PAGE TOP ↑