*

HDTV(High Definition TV)

A high-resolution TV standard. Japan was the first to develop HDTV and currently broadcasts an 1125-line analog signal picked up on 36″ to 50″ TV sets that cost about $10,000. Both japan and Europe’s HDTV use traditional analog TV signalling. In 1996, the FCC approved the DTV standard for the U.S., which offers a variety of higher-quality, all-digital signals for TV transmission.

HDTV(High Definition TV)
Một TV chuẩn độ phân giải cao. Nhật Bản là nước đầu tiên phát triển HDTV và truyền một tín hiệu tương tự 1125-line được chọn trên các truyền hình có kích cỡ từ 36 inch, có giá khoảng 10,000 đôla. HDTV của cả Nhật và Châu Âu đều dùng phát tín hiệu TV tương tự trước đây. Năm 1996, FCC đã chứng nhận tiêu chuẩn DTV cho Mỹ, nó có chất lượng cao hơn, các tín hiệu toàn bộ kỹ thuật số cho sự truyền TV.


Published:

PAGE TOP ↑