*

hopper

A tray, or chute, that accepts input to a mechanical device, such as a disk duplicator.

Hộc
Một khay, hoặc cầu trượt vốn nhận dữ liệu nhập vào một vào một thiết bị sao chép đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑