*

hub ring

A flat ring pressed around the hole in a 5.25″ floppy disk for rigidity. The drive’s clamping ring presses the hub ring onto the spindle.

Vòng hub
Một vòng hub phẳng được nhấn xung quanh lỗ trong một đĩa mềm 5.25 inch để tạo độ cứng. Vòng kẹp của ổ đĩa nhấn vòng hub lên trên trục quay.


Published:

PAGE TOP ↑