*

Ibeam pointer

In Macintosh and Windows applications, a mouse pointer that appears when you’re editing text. In Macintosh and Windows applications, the cursor does not appear on a character, as it does in DOS applications; it appears between characters at all times. The Ibeam pointer is thin enough to enable you to position the pointer between characters with precision.

con trỏ hình chữ I
Trong các chương trình ứng dụng Macintosh và Windows, đây là con trỏ chuột dạng chữ I xuất hiện khi con trỏ được di chuyển trên khắp màn hình và khi đó bạn có thể biên tập văn bản. Trong các trình ứng dụng Macintosh và Windows, con trỏ biên tập xuất hiện dưới dạng một tự. Con trỏ hình chữ I đủ mảnh để bạn có thế định vị nó chính xác giữa các ký tự.


Published:

PAGE TOP ↑