*

induction

The process of generating an electric current in a circuit from the magnetic influence of an adjacent circuit as in a transformer or capacitor.

Hiện tượng cảm ứng
Một quy trình tạo nên dòng điện trong một mạch xuất phát tù sự biến thiên của từ thông trong một mạch kế tiếp được dùng trong một máy biến thê hoặc một tụ điện.


Published:

PAGE TOP ↑