*

industrial strength

Refers to software that is designed for high volume, multiuser operation. It implies that the software is robust and that there are builtin safeguards against system failures.

Sức mạch về công nghiệp
Ám chỉ về môt phần mềm được thiết kế dành cho hoạt động nhiều người dùng và dung lượng cao. Nó ngụ ý rằng phần mềm này là phần mềm mạnh và có các tính năng bảo đảm an toàn được tạo sẳn nhằm chống lại các hỏng hóc của hệ thống.


Published:

PAGE TOP ↑