*

information appliance

A type of future home or office device that can transmit to or plug into common public or private networks. Envisioned is a “digital highway”, like telephone and electrical power networks.

Thiết bị thông tin
Một kiểu thiết bị ở nhà hoặc thiết bị vãn phòng trong tương lai có thể truyền hoặc cắm vào một mạng công cộng hoặc một mạng tư nhân. Điều này được xem là một xa lộ kỹ thuật số y hệt như các mạng điện công nghiệp và mạng điện thoại.


Published:

PAGE TOP ↑