*

information center

The division within the IS department that supports enduser computing. Responsible for training users in applications and solving related personal computer problems.

Trung tâm thông tin
Một bộ phận nằm trong sở IS vốn hỗ trợ các phương tiện về điện toán cho người dùng cuối. Trách nhiệm huấn luyện người dùng về các trình ứng dụng và giải quyết các sự cố máy tính cá nhân có liên quan.


Published:

PAGE TOP ↑