*

input device

A peripheral device that generates input for the computer such as a keyboard, scanner, mouse or digitizer tablet.

Thiết bị nhập
Một thiết bị ngoại vi nhằm tạo ra dữ liệu nhập cho máy tính chẳng hạn như một bàn phím, một máy quét scan, chuột hoặc bản dò số.


Published:

PAGE TOP ↑