*

integrated circuit

The formal name for chip.

Mạch tích hợp
Tên chính thức dành cho chip.


Published:

PAGE TOP ↑