*

Intel 80286

A microprocessor introduced in 1984 with a 16 bit data bus and structure and the capability to address up to 16 megabytes of randomaccess memory(RAM). The Intel 80286(now obsolete) powered the high performance IBM Personal Computer AT. The chip requires 16 bit peripherals that are more expensive than the 8 bit peripherals used in machines such as the original IBM PC, but by the time of the AT’s introduction, such peripherals were available, the 80286 has a split personality in real mode, the chip runs DOS programs in an 8086 emulation mode and cannot use more than 1M(megabyte) of RAM(under DOS, the limit is 640K), but in protected mode, the 80286 can use up to 16M. However, DOS cannot take advantage of this mode without the assistance of a memory management program.

Intel 80286
Một loại bộ vi xử lý được giới thiệu vào năm 1984 có cấu trúc dữ liệu 16 bit và có khả năng địa chỉ hóa đến 16M bộ nhớ RAM. Bộ vi xử lý này(hiện nay đã lỗi thời) đã tăng cường sức mạnh cho các máy tính IBM Personal Computer hiệu suất cao. 80286 có tốc độ đồng hồ cao hơn, và có thể đến 20 MHz, nhưng ngay cả loại máy 80286 AT đầu tiên cũng chỉ đạt được tốc độ truyền qua của dữ liệu gấp năm lần nhanh hơn loại 8086. Khi ở trong chế độ thực, chip 80286 này chạy các chương trình DOS theo chế độ mô phỏng 8086 và không thể sử dụng quá 1M RAM(với DOS, giới hạn đó là 640K). 80286 cũng chạy trong chế độ bảo vệ, khi đó nó có thể sử dụng đến 16M. Tuy nhiên, DOS không thể lợi dụng được các ưu điểm của chế độ này mà không có sự trợ giúp của chương trình quản lý bộ nhớ, như Microsoft Windows chẳng hạn; chương trình này có thể chạy trong chế độ Standard với vi xử lý 80286. Xem Standard mode, và throughput.


Published:

PAGE TOP ↑