*

Intel 8086

A microprocessor introduced in 1978 with a full 16 bit data bus structure(now obsolete). Although the 8086 Communicates with the rest of the computer more quickly than the 8088. The 8086 was not chosen for the first IBM Personal Computer because of the high cost of 16 bit peripherals and microprocessor support chips. By the time such peripherals became available at low prices, however, Intel had developed the Intel 80286 microprocessor. Which addresses 16 megabytes of memory(in contrast to the 8086′s one megabyte). Few personal computers, therefore, have used the 8086 chip. One exception is the use of the 8086 for the unsuccessful lower end models of the PS/2 line, such as the Model 25. See IBM Personal System 12, Intel 8088, and Intel 80286.

Intel 8086
Một loại bộ vi xử lý được giới thiệu vào năm 1978 với buýt dữ liệu đủ 16 bit(hiện nay đã lỗi thời). Bộ vi xử lý 8086 đã không được chọn dùng cho loại máy IBM Personal Computer đầu tiên, loại này sử dụng 8088 tốc độ chậm hơn, vì các thiết bị ngoại vi và các chip phụ trợ 16 bit giá đắt. Về sau các thiết bị ngoại vi 16 bit giá càng rẻ, thì Intel đã chế tạo bộ vi xử lý 80286. Vì lý do này, có rất nhiều máy tính cá nhân sử dụng chip 8086. Một trường hợp ngoại lệ là 80686 đã được dùng cho các máy cấp thấp không thành công lắm thuộc dòng PS/2 như Model 25 chẳng hạn. Xem IBM Personal System 12, Intel 8088, và Intel 80286.


Published:

PAGE TOP ↑