*

interactive videodisk

A conpputerassisted instruction (CM) technology that uses a computer to provide access to up to two hours of video information stored on a videodisc. Like CDROM, videodisks are readonly optical storage media, but they are designed specifically for the storage and randomaccess retrieval of images, including stills and continuous video. An interactive videodisk application includes a computer program that serves as a front end to the information stored on the video disk. a cable that links the compputer to the videodisk player, and a videodisk that contains the appropriate images. Using the front end program, the user explores the contents of the videodisk. For example, with a videodisk of paintings in the National Gallery of Art, the user can demand, “Show me all the renaissance paintings that depict flowers or gardens.” A welldesigned front end program can lead the viewer through a series of vivid instructional experiences underthe viewer’s complete control. With interactive videodisk technology, television viewing promises to become a less passive activity. See computer assisted instruction (CAI)(1) and videodisc.

đĩa video tương tác
Một phương pháp dạy học với sự trợ giúp của máy tính (CAI), dùng máy tính để truy cập thông tin video lưu trữ trên đĩa video trong thời gian khoảng hai giờ. Giống như CDROM, các đĩa video cũng là phương tiện lưu trữ quang học chỉ đọc ra, nhưng còn được thiết kế để lưu trữ và truy tìm các hình ảnh một cách ngẫu nhiên, bao gồm cả hình tĩnh lẫn hình động. Bạn cần phải có một chương trình mặt trước để truy cập thông tin của đĩa video đó. Với một đĩa video hội họa trong National Gallery of Art chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu “Hãy trình bày cho tôi tất cả các bức họa thời Phục hưng vẽ về hoa và các vườn hoa”, và sẽ được dẫn dắt đi qua suốt hàng loạt các hình ảnh dạy học sinh động theo sự điều khiển toàn bộ của người xem. Xem computer asisted instrution (CAI)(1)videodisc.


Published:

PAGE TOP ↑