*

interblock gap

Same as interrecord gap.

Vùng liên khối
Giống hệ như interrecord gap.


Published:

PAGE TOP ↑