*

internal storage

Same as memory.

Vùng lưuu trữ trong
Tương tự như memory.


Published:

PAGE TOP ↑