*

Internet TV

An Internet service for home TV use. It uses a settop box that connects the TV to a modem and telephone line. The user interface has been specialized for viewing on an interlaced TV screen rather than a computer monitor. WebTV was the first such service to obtain widespread distribution.

Truyền hình Internet
Một dịch vụ Internet để sử dụng truyền hình tại nhà. Nó sử dụng một hộp được đặt phía trên máy nối một ti vi với một modem và đường dây điện thoại. Giao diện người dùng được chuyên dụng để xem trên một màn hình ti vi xen kẽ thay vì một màn hình máy tính. WebTV là dịch vụ đầu tiên được phân bố rộng rãi.


Published:

PAGE TOP ↑