*

interNIC(INTERnternet Network information Center, www.internic.net)

The organization that handles domain name registration. It is currently managed by Network Solutions, Inc., Herndon, VA.

interNIC(INTERnternet Network information Center, www.internic.net)
Tổ chức quản lý việc đăng ký tên miền. Tổ chức này hiện được quản lý tên miền. Tổ chức này hiện được quản lý bởi công ty Network Solutions, Inc., tại thành phố Herndon, tiểu bang Virhinia.


Published:

PAGE TOP ↑