*

jacket

A plastic housing that contains a floppy disk. The 5.25″ disk is built into a flexible jacket; the 3.25″ disk uses a rigid jacket.

áo bảo vệ
Một vỏ nhựa vốn chứa một đĩa mềm. Đĩa 5.25 inch được cài sẵn vào một áo bảo vệ mềm; đĩa 3.25 inch dùng một áo bảo vệ cứng.


Published:

PAGE TOP ↑