*

jaggies

The stairstepped appearance of diagonal lines on a low-resolution graphics screen.

răng cửa
Sự xuất hiện các đường chéo hình dáng bậc thang trên một màn hình đồ họa phân giải thấp.


Published:

PAGE TOP ↑