*

jumper

The simplest form of an on/off switch. It is just a tiny, plastic-covered mteal block, which is pushed onto two pins to close the circuit.

đầu nối
Một dạng công tắc điện mở/đóng đơn giản nhất. Nó là một khối kim loại nhỏ được phủ nhựa và được đẩy vào 2 chốt để đóng mạch điện.


Published:

PAGE TOP ↑