*

LapLink

A PC file transfer program from Traveling Software,Inc.,Bothell, WA, that transfers data between laptops and desktop computers. LapLink Mac transfers files between PCs and Macs.

LapLink
Một file PC truyền tải một chương trình từ Traveling SoftWare, Inc, Bothell, WA, truyền tải dữ liệu giữa các máy tính xách tay và máy tính desktop. LapLink Mac truyền tải các file giũa các PC và các Mac.


Published:

PAGE TOP ↑