*

laser-class printer

A category of computer printers that produces output with the same resolution and color quality of a laser printer. Output from LED, solid ink, dye sublimation and Iris printers is in the same class as laser printers.

Máy in lớp laser
thoMột loại máy của máy tính tạo ra kết quả với cùng một độ phán giải và chất lượng màu của một máy in laser. Kết quả từ LCD, mực lỏng thăng hoa nhuộm và các máy in Iris cùng lớp bởi các máy in tia laser.


Published:

PAGE TOP ↑