*

laser printer

A printer that uses the electrophotografic method used in copy machines to point a page at a time. A laser “paints” points the dots of light onto a photographic drum or belt. The toner is applied to the drum or belt and then transferred onto the paper. Desktop printers use cut sheets like a copy machine. Large printers may use rolls of paper.

máy in Laser
Một máy in dùng phương pháp photo điện tử được dùng trong các máy copy để in một trang một lần. Máy in laser “tô” các dấu chấm sáng trên một băng hoặc trống photo. Mực toner được cung cấp dến trống hoặc băng và nó được chuyển vào giấy. Các máy in desktop dùng để cắt các tớ giấy giống như một máy copy. Các máy in lớn có thể dùng các cuộn giấy.


Published:

PAGE TOP ↑