*

LaserJet

A family of desktop laser printers from HP. Introduced in 1984 at $,3,495, the first LaserJet revolutionized the desktop laser printer market, and HP continues to be the leader in the field.LaserJets inicially printed at 300dpi, but resolution was boosted to 600dpi starting with the LaserJet 4. PCL is the printer command language.

LaserJet
Một họ các máy in laser của desktop từ HP. Dược giới thiểu vào năm 1984 với giá 3,495 USD, LaserJet đầu tiên đã thay đổi triệt để thị trường máy tin tia laser desktop và HP tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực này. Các LaserJet bắt đầu in 300 dấu chấm trong 1 inch, nhưng độ phân giải được tăng lên 600 chấm trong 1 inch bắt đầu với LaserJet 4. PCL ngôn ngữ lệnh của máy in.


Published:

PAGE TOP ↑