*

lead acid

A rechargeable battery technology widely used in portable gardening tools, but has been used in some portable computers. It uses lead plates and an acid electrolyte. It provides the least amount of charge per pound of the rechargeable technologies. See nickel cadmium, nickel hydride and zinc air.

axit chì
Một công nghệ nạp lại pin phổ biến được dùng trong các công cụ làm vườn có thể mang đi được, ngoài ra nó được dùng trong một số máy vi tính xách tay. Nó dùng các bảng chì và một dung dịch điện phân axit. Nó cung cấp một số điện tối thiểu trong mỗi pound của các công nghệ nạp điện lại. Xem nickel cadmium, nickel hydride và zinc air.


Published:

PAGE TOP ↑