*

LED printer

An electrophotographic printer that uses a matrix of LEDs as its light source rather than a laser.

máy in LED
Một máy in ảnh điện dùng một ma trận của các LED như ánh sáng nguồn của nó hơn là một tia laser.


Published:

PAGE TOP ↑