*

light guide

A transmission channel that contains a number of optical fibers packaged together.

hướng dẫn ánh sáng
Một kênh truyền tải chứa một số các sợi quang được quấn lại với nhau.


Published:

PAGE TOP ↑