*

line segment

In vector graphics, same as vector.

phân đoạn dòng
Trong đồ họa vector, giống như vector.


Published:

PAGE TOP ↑