*

Linux

A version of UNIX that runs on x86, Alpha and PowerPC machines. LInux is freeware, and the full distribution of Linux is available on CD-ROM, which includes the complete source code as well as hundreds of tools, applets and utilities. Linus Torvals created the kernel, and most of the supporting apps and utilities came from the GNU project of the Free Foftware Foundation.

Linux
Một phiên bản của UNIX chạy trên các máy x86 Alpha và PowerPC. Linux là phần mền miễn phí, và sự đóng góp đầy đủ của LInux thì có sẵn trên CD-ROM, bao gồm mã nguồn hoàn chỉnh cũng như hàng trăm công cụ, applet và thiết bị. Linus Torvald tạo ra bộ phận chính và hầu hết các thiết bị và các app bổ sung đến từ phép chiếu GNU của Free Software Foudation.


Published:

PAGE TOP ↑