*

lithium ion

A reachable battery technology that provides more than twice the charge per pound as nickel hydride. Although used in camcorders and other devices, Toshiba introduced the first lithium ion notebook in the U.S. in late 1993. Lithium polymer technology may provide twice as much power as lithium ion.

lithium ion
Một công nghệ ắc quy có thê nạp điện lại vốn cung cấp nhiều làn nạp trên pound dưới dạng hydrua niken. Mặc dừ dược dùng trong các máy quay video xách tay và các thiết bị khác, Toshiba giới thiệu tài liệu về ion đầu tiên ò Mỹ vào cuối năm 1993. Công nghệ polyme liyhi có thể cung cấp nguồn điện gấp hai lần ion lithium.


Published:

PAGE TOP ↑