*

logic diagram

A flow chart of hardware circuits or program logic.

biểu đồ logic
Một lưu đồ về các mạch phần cứng hay phần logic chương trình.


Published:

PAGE TOP ↑